KARAMAN OSB’DE YATIRIM

YATIRIM SÜRECİ AŞAMALARI

1- BAŞVURU

Yatırım Bilgi Formu, Bölge Müdürlüğü web sayfasından temin edilerek başvuru yapılır. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü İmar Biriminden alınabilir.

2- DEĞERLENDİRME

Başvuru Dosyası eksiksiz ise firmanın başvurusu Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili sonuç Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirilir.

3. ARSA TAHSİSİ

Arsa tahsisinin kesinleşebilmesi için, katılımcıya tebliğ edilen arsa katılım bedeli bölgemizin Halkbankası’ndaki ilgili hesaba yatırılarak Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanır. Arsa Tahsisi ile ilgili detaylı bilgi Karaman Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü İmar Biriminden alınabilir.Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde de Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanır ve firma %15 veya %95’lik bakiyeyi öder. Arsa Tahsisi ile ilgili detaylı bilgi Karaman Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Proje ve İş Geliştirme Biriminden alınabilir.

4. İNŞAAT

Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yatırım yapan katılımcı Yapı Ruhsatı alarak, inşaata başlaması gerekmektedir.Katılımcı, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğu projeleri ile birlikte başvuru dosyasını eksiksiz olarak Karaman Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenir.Karaman Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü İmar Biriminden Yapı Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

5. ÜRETİM

Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak üretime geçilmesi gerekmektedir.Yapılan inşaatlar, makine ve ekipmanlar Karaman Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenir.Katılımcı Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir. Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü İmar Biriminden alınabilir.Üretime başlayan katılımcının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir. Altyapı bağlantılarının kontrolü Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerince incelenerek Bağlantı İzin Belgesi düzenlenir.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için firma başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü İmar Biriminden alınabilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

ÖDEME ŞEKİLLERİ

  • YATIRIM SÜRECİ
  • Peşin : Arsa tahsis bedelinin 1/3’ lük kısmı Yönetim Kurulu Arsa Tahsis Kararının katılımcıya bildirildiği yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılır. Geriye kalan 2/3’lük kısmı 60 aya kadar vade ile (aylık Tefe-Tüfe Ortalaması uygulanarak) katılımcıdan tahsil edilir.
Paylaş: