karaman-organize-sanayi-tarihce

Değerli Sanayicilerimiz,

Günümüzde toplumların gelişmişlik sıralamasındaki yerleri belirlenirken; esas olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyleri ölçü alınmaktadır.

Ekonomik gelişmişliğin temel ölçütü “Sanayi Üretim gücü ve Yeteneği” olarak kabul görmektedir.

Sanayi üretiminin dünya pazarlarında rekabet edebilir miktar, kalite ve verimlikte olması esastır. Bu durumun oluşmasında sanayi üretiminin bütün girdilerinin özenle seçilmesi, geliştirilmesi, rekabet ortamına hazırlanması ön koşuldur. Verimlilik artışları gözetilirken sanayilerin kuruluş yer seçimleri ile tüm üretim ve pazarlama faktörlerinin optimize edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin en önemli sorunu istihdam, dolayısıyla işsizliktir. Bu sorun ülkemizin en başta refahını, sosyal ve ekonomik gelişimini yakından ilgilendirmektedir.

Karaman OSB’nin kuruluşundan bu yana geçen süreçte, işsizlik sorununa çözüm olmaya, büyümeye ve üretkenlik hedeflerine ulaşmak için, bölgemiz güçlü ekonomisi ile sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bugün Karaman ili, Karaman Organize Sanayi Bölgesindeki istihdam sayesinde işsizlik oranın en düşük olduğu ildir.
Yönetim olarak, bölgesel ekonomik performansın rekabetçi üstünlüğünü belirleyen ana etkenlerden en önemlisinin teknolojik gelişme olduğunun bilincinde olan yönetim kurulumuz, bölgemizde yeni teknolojilerin ekonomik gelişmeye yön veren gücünü sanayicimize yansıtmak için, teknolojiye bağlı olarak yapılacak yenilikler ile bölgesel ekonomik performansı geliştiren bölge stratejileri uygulamaktayız.

Bununla beraber, ekonomik performansın başlıca kaynaklarından sayılan yeni teknolojilerden bölge firmalarımızın her zaman gerektiği gibi yararlanmaları için, kesintisiz altyapı destek hizmetleri, iş geliştirme ve teknoloji yönetimi destek hizmetleri, eğitim organizasyon, proje ve fikir geliştirme hizmetleri gibi çalışmaları düzenleyerek, firmalarımızın yeteneklerini geliştirecek biçimde, ilgili teknolojilerin öğrenilmesi ve kazanılması ve sonrasında ise kazanımın ihracata yönelik olarak ticari başarıya dönüştürülmesi için bölgesel stratejiler geliştirmelidir.

Bölgemizin tüm birimleri ise, yukarıda bahsettiğimiz yapıların desteklenmesi ve kurulması için kurumsallaşmış yapıları ile faaliyetlerini devam ettirmekte olup, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için aralıksız çalışmaktadır.

Hedefimiz; Karaman OSB olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olmaktır.
Saygılarımızla,

Ali Kemal BOYNUKALIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş: