Vizyon & Misyon

Tarihçe


Karaman Organize Sanayi Bölgesi, 24.12.1989 tarih ve 20382 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1990 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 59 sicil no ile tescil edilerek hüviyet kazanmıştır. İlk kuruluşta 50 ha. olan yüzölçümü, 1990 yılında Yer Seçim Komisyonunun kararları doğrultusunda 150 ha’ ya, daha sonra etrafındaki parsellerin de dahil edilmesi ile 617 ha. alana çıkartılmıştır. 2014 yılında yer seçim sınırı içerisinde mevcut alanın  doğu ve güney kısmında yer alan Hazine ve İl Özel İdaresine ait 407 Ha alanın mülkiyeti Karaman Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilerek hazırlanan imar planı  30.10.2014 tarihinde bakanlıkça onaylanmış, plana esas uygulama planları 16.09.2015 tarihli İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve toplam 1024 ha. üzerine kuruludur. Bölgemiz içerisinde Sanayi Parsel sayısı 303’tür

Organize Sanayi Bölgesi, Karaman- Ereğli karayolu üzerinde il merkezine 11 km. uzaklıkta 1024 ha. üzerinde kuruludur. Organize Sanayi Bölgesinde faal bulunan sanayi tesislerindeki mevcut istihdam  15.879 kişidir.

Vizyonumuz


Verdiği hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli artıran, sanayicinin menfaatini ön planda tutan, örnek projeler yaparak çevreciliği ile tüm Organize Sanayi Bölgelerine örnek olan, kurumsal alt yapısını oluşturmuş yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumluluk duygusu gelişmiş, Üreten, eğiten ve güvenirliği ile evrensel kalite standartlarında mükemmelliği yakalayarak; bölgenin imajını en yüksekte tutan bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır.

Misyonumuz


Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, istikrarlı kalite anlayışı ile güvenilir, her alanda verimli, akılcı ve çağdaş bir yönetim anlayışı ile yasal mevzuatlara uygun kesintisiz, etkin, dinamik, şeffaf ve hesap verilebilirlik temelinde sanayici ve iş adamlarına kurumsal yapısı ile hizmet vermektir.

Günümüz ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasını kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran, çalışmaları planlarken süreklilik ilkesini ön planda tutan, insana, topluma ve çevreye karşı duyarlı, etik değerlere sadık, yenilikçi, süratli ve kusursuz altyapı sistemi ile örnek bir Organize Sanayi Bölgesi olmak misyonuyla hareket eder.

Politikamız


Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak bölgede yatırım yapan girişimcilere ve Müdürlüğümüzden hizmet talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara daha iyi hizmet sunabilmek, hizmet verimliliğimizi ve süratimizi arttırmak amacıyla kurumsal çalışmalar ve personel eğitimleri sürdürülmektedir.