Hizmet Standarları

Hizmet Standartları

KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 İMAR DURUMU  Müracaat dilekçesi                                      Islak imzacıların hazır olması halinde
1 SAAT
Tapu veya tahsis sözleşmesi ve ücretin yatırıldığına dair makbuz  
2 UYGULAMA ZAPTI Müracaat dilekçesi  Islak imzacıların hazır olması halinde
1 SAAT
Arsa Aplikasyon Krokisi ve ücretin yatırıldığına dair makbuz
3 YAPI RUHSATI Müracaat dilekçesi  Islak imzacıların hazır olması halinde
1 GÜN
İmar Durumu
Aplikasyon krokisi,
Uygulama Zaptı,
Aplikasyon Belgesi
Tapu veya Tahsis Sözleşmesi,
ÇED Raporu
Mimari Proje,Statik Proje,Elektrik Projesi,Telefon Projesi,Paratoner Projesi,Tesisat Projesi,Yangın Tesisatı Projesi                                                                                                  (Tüm Projeler 4 Takım ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olacaktır) 
Yapı Denetim Şirketine ait  belgeler,Taahhütnameler
Zemin Etüt Raporu
Proje Müelleflerinin TC kimlik numaraları,Taahhütnameleri Büro Tescil Belgeleri
Yapı Müteahhidi ve Şantiye şefi sözleşmeleri, taahhütnameleri, Adres Bilgileri, hizmet bedelinin yatıldığına dair makbuz  
4 YAPI KULLANMA
İZİN BELGESİ
Müracaat Dilekçesi,  Islak imzacıların hazır olması halinde
1 GÜN
SSK İlişiksiz Belgesi
Vergi Dairesi İlişiksiz belgesi,
Sığınak Raporu(varsa),
Asansör işletme Belgesi(varsa)
 Yapının proje ve eklerine göre tamamlandığına dair Yapı Denetim Tutanakları,
Hizmet bedelinin yatırıldığına makbuZ
5 GSM
RUHSATI
Başvuru Formu  Islak imzacıların hazır olması halinde
1 GÜN
Kapasite Raporu
ÇED Raporu 
Kanalizasyona Bağlantı İzin Belgesi,
Çevre İzin Belgesi,
İtfaiye Raporu
tapu (Tahsis Belgesi)
Kira Sözleşmesi
Yapı Kullanma İzin belgesİ
Vergi Levhası,
Faaliyet konulu Ticaret Sicil Gazetesi,
Sorumlu Müdür Sözleşmesi(1.sınıf işletmeler ve Gıdaya bağlı tesisler için)
İmza Sirküsü
Katılımcı şahıs ise ikametgah ve kimlik fotokopisi, 
İşyeri Hekim Sözleşmesi(50 kişi ve üzeri personel çalıştıran firmalar için)
SSK’ya enson verilen pirim hizmet belgesi
İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu
Ruhsat Harcının Yatırıldığına dair dekont
6 KİRALAMA Kiralayandan Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması şartı ile;
Tapu
Tüzel kişilerden Tesisin kiralanmasına dair karar
İmza Sirküsü
Kira Sözleşmesi
Kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair noter taahhütnamesi
 katılımcının OSB’ye borcunun bulunmaması
Kiracıdan
Faaliyet Belgesi
Tüzel kişilerden Tesisin kiralanacağına dair karar
İmza Sirküleri
Faaliyetini açıklayan bilgi ve belgeler
Tesiste kullanılacak elektrik,su,doğalgaz,çalışan işçi sayısını gösteren belgeler
Kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstereceğine dair noter taahhütnamesi
ÇED Raporu 
Kira sözleşmesi ,OSB Yönetim Kurulunca Kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna dair karar alınmasına mütakip kiralama yapılabilir
7 ELEKTRİK ABONELİK
SÖZLEŞMESİ
Müracaat Dilekçesi 1 HAFTA
Tapu veya Tahsis Sözleşmesi
Kiracı ise
Kira Sözleşmesi
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Yetkilinin İmza Sirküsü
Kimlik Fotokopisi, 
Sanayi Sicil Belgesi
Teminat Mektubu veya Nakit Depozito
Elektrik Temin Projesi
Kuvvet Projesi 
 İş Başlama ve Bitirme Dosyası
Kabul Tutanağının sureti
 İş Başlama ve Bitirme Dosyaları
8 İÇMESUYU ABONELİK
SÖZLEŞMESİ
Müracaat Dilekçesi Islak imzacıların hazır olması halinde 1 HAFTA
Tapu veya Tahsis Sözleşmesi
Kiracı ise
Kira Sözleşmesi
Yetkilinin İmza Sirküsü
Kimlik Fotokopisi
Depozito ücretinin yatırıldığına dair makbuz 
9 BAĞLANTI İZİN BELGESİ Müracaat Dilekçesi Islak imzacıların hazır olması halinde
1 HAFTA
Bağlantı İzin Başvuru Formu
İş Akış Şeması
Kapasite Raporu
ÇED Belgesi
Deşarj suyuna ait Analiz Raporu(OSB’den alınacak)
Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hatlarını gösteren şema
Taahhütname(Sadece evsel Atık suyu bulunan firmalar)
Çevre Danışmanlık Sözleşmesi(varsa) 
10 DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Dilekçe ile Başvuru Yapılacak  
Arsa Katılım Payı Ödenecek
İskân Ruhsatı, Vergi levhası, Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi,Sanayi Odası Kaydı, Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi, Tapu veya Kira Kontratı Noter Onaylı Olarak kurumumuza verilecektir
İş bitirme dosyası Müşavir(Karaman Gaz) onaylı olarak teslim edilecektir
 Müşavir(Karaman Gaz) tarafından test ve onay belgesi teslim edilecektir
Kontroller onaylandıktan sonra sözleşme yapılıp Sözleşmede belirtilen miktarlar neticesinde Güvence(Teminat)  Bedeli ve Sözleşme Damga vergisi yatırılacaktır
Doğal Gaz Acılımında Sayaç Mühürlenip Tutanak ile imza altına alınıpMüşterinin Doğal Gazı verilir