Başvuru Evrakları

Arsa başvuru belgesini indirmek için tıklayın.

GSM ruhsatı hakkında gerekli bilgi ve belgeler için  tıklayın.

GSM ruhsatı başvuru/beyan formunu indirmek için tıklayın.

Sıhhı müessese ruhsatı için gerekli evreklar için tıklayın.

1-Müracaat Dilekçesi

2-Aplikasyon Belgesi (Lihkab’tan alınacak)

3-Ücret Dekontu

1-Müracaat Dilekçesi

2-Yapı Ruhsatı Sureti

3-SGK İlişiksiz Belgesi

4-Yapı Denetim Raporu

5-İş Bitirme Tutanakları

6-Sığınak Raporu (Projede varsa)

7-Asansör İşletme Ruhsatı (Projede varsa)

8-Hizmet Bedeli Dekontu

1-Müracaat Dilekçesi

2-Tapu ve Arsa Tahsis Sözleşmesi

3-İmar Durumu

4-Uygulama Zaptı

5-Aplikasyon Belgesi

6-Mimari Proje (4 adet)

7-Statik Proje (4 adet)

8-Tesisat Projesi (Sıhhi ve Yangın) (4 adet)

9-Elektrik Projesi (4 adet)

10-Paratoner Projesi (4 adet)

11-Statik Hesaplar (4 adet)

12-ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Yazısı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

13-Zemin Etüt Raporu

14- Yapı Denetim Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

15- Müteahhit Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

16- Şantiye Şefi Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

17- Proje Müelliflerine ait Büro Tescil Belgeleri ve Taahhütnameleri

18- Yapı Denetim Kontrol Föyleri

19-Yapı sahibi kimlik fotokopisi

20-Hizmet Bedeli Dekontu

NOT: Projeler Yapı Denetim Şirketince onaylı olacaktır.

Kiralama evraklarını indirmek için tıklayın.